ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με πολυετή εμπειρία διεκπεραιώνει άμεσα εκδόσεις συντάξεων όλων των ταμείων.
Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων, κατάθεση ενστάσεων κατά αποφάσεων, πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ.
Παρακολούθηση των υποθέσεων και συνεργασία με τους Ασφαλιστικούς φορείς έως και την έκδοση της οριστικής απόφασης.
Τηλ επικοινωνίας: 6949987497