Ηγουμενίτσα: Δημοπρατούνται το «Κεντρικό» και το πρώην «ΣΟΧΟ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική με έγγραφες κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση καταστήματος πρώην «Κεντρικό » στο Δρέπανο Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/04/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.000,00 Ευρώ μηνιαίως.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 43.200,00 Ευρώ .

Προκηρύσσει δημοπρασία δημόσια πλειοδοτική για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος αναψυκτήριο πρώην «ΣΟΧΟ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 400,00 Ευρώ μηνιαίως.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.440,00 Ευρώ.

Πληροφορίες παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στην κ. Νικολοπούλου Ευτυχία, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο 26653 61255.
Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr.