Ελλάδα: Κοινοποιούμε και ενημερώνουμε με σκοπό να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας

Αγαπητοί φίλοι, πιθανόν να δείτε αυτό το σήμα πάνω σε κάποιες μάσκες. Σημαίνει ότι αυτός που την φοράει είναι κωφός και ενδεχομένως να πρέπει να κάνει χειλεανάγνωση για να μπορέσει να μας καταλάβει. Ίσως να πρέπει να βγάλουμε την μάσκα για να μπορέσουμε να του μιλήσουμε. Ένας συνάνθρωπος μας ίσως χρειαστεί την βοήθεια μας, καλό θα είναι να είμαστε ενημερωμένοι προκειμένου να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε.