Τύπος Ηπείρου Φύλλο 251: Το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας Τύπος Ηπείρου