Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με πρωτοβουλία της γ.γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Μνημόνιο συνεργασίας για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, υπογράφηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τη συμμετοχή πέντε συναρμόδιων Υπουργείων.

Το Μνημόνιο προβλέπει ένα πλαίσιο συνεργειών, που θα ενισχύσει τη θέση των δημοσιογράφων και των άλλων επαγγελματιών της ενημέρωσης και εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και υλοποιεί η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, που συνυπέγραψαν στις 23 Μαΐου η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εξωτερικών, προβλέπεται ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας και ενεργειών που περιλαμβάνει:

Πηγή