ΑΑΔΕ: Πώς θα εντοπίζει τις εποχικές επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν φόρους


Ένα νέο εργαλείο που θα βοηθήσει την ΑΑΔΕ να εντοπίζει ευκολότερα τους επιχειρηματίες που «συνηθίζουν» να αφήνουν απλήρωτους φόρους προς το κράτος, συστήνει το οικονομικό επιτελείο με την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχειρεί να βάλει φρένο στους επιχειρηματίες «υψηλού κινδύνου», οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τα «παραθυράκια» χρόνου που αφήνει ο νόμος, ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσεις χωρίς να καλύπτουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, με το νέο σχέδιο νόμου θεσπίζεται η δυνατότητα του ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου, μια διαδικασία που θα αφορά στις περιπτώσεις που συντρέχει συνδυασμός κριτηρίων από τα οποία προκύπτει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος φοροδιαφυγής.

Για παράδειγμα, στις εποχικές νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις ή όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος έχει παραβατική συμπεριφορά ή σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εποχικές νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις να λειτουργούν για λίγο χρονικό διάστημα και να κλείνουν από την μια μέρα στην άλλη χωρίς να αποδίδουν ούτε ένα ευρώ φόρο.

Σήμερα, υπάρχει σε ισχύ σχετική διάταξη για προληπτικό προσδιορισμό του φόρου, η οποία όμως πρακτικά δεν εφαρμόζεται, καθώς αφορά μόνο περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη φυγής από τη χώρα.

Τώρα, πλέον, η διάταξη γίνεται πιο συγκεκριμένη και αποτελεσματική ως προς την εφαρμογή της.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η φορολογική διοίκηση διευκρινίζει ότι πρόκειται για ένα εργαλείο αντιμετώπισης ειδικών περιστάσεων που αφορούν επιχειρήσεις με συγκεκριμένο φορολογικό προφίλ και συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Πώς θα λειτουργήσει

Παράδειγμα:

Μια εποχική επιχείρηση, η οποία συστήνεται την άνοιξη σε μια τουριστική περιοχή.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι απλογραφική και δεν χρειάζεται να υποβάλει την πρώτη δήλωση ΦΠΑ πριν τον Ιούνιο για το β΄ τρίμηνο του έτους.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ενδέχεται υποβάλει τη δήλωση, χωρίς ωστόσο να πληρώσει τους φόρους που της αναλογούν και δεν επιλέγει να κάνει ρύθμιση οφειλών. Με το τρέχον καθεστώς, οι ελεγτές της εφορίας θα «περίμεναν» να περάσει το τρίμηνο για να κάνουν έλεγχο και στη συνέχεια να επιβάλουν πρόστιμο.

Ωστόσο, με το νέο καθεστώς, οι ελεγκτές της εφορίας θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την επιχειρήση κατά την διάρκεια του τριμήνου και με βάση τα στοιχεία που βλέπου να υπολογίσουν το φόρο, ο οποίος είναι και άμεσα απαιτητός.

Source link