Δήλωση ΦΠΑ Φεβρουαρίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία – Πώς θα πληρωθεί


Μέχρι σήμερα Παρασκευή (29/3) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση Φ.Π.Α. Φεβρουαρίου όσοι φορολογούμενοι είναι ενταγμένοι στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., όσοι δηλαδή πραγματοποιούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου και για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, ανεξάρτητα αν το υπόλοιπο της δήλωσης είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.

Μάλιστα, η δήλωση θα πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση, για όσους είναι υπόχρεοι να τηρούν βιβλία και να εκδίσουν στοιχεία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα (διπλογραφικά) και το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκεινται στο φόρο,

Ενώ σε τριμηνιαία βάση γίνεται για όσους είναι υπόχρεοι να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία με βάση τα απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (απλογραφικά) ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Είσοδος στην υπηρεσία ΦΠΑ με ένα κλικ εδώ.

Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES

1. Από την συγκεκριμένη υπηρεσία της ΑΑΔΕ μπορείτε να υποβάλετε:

  • τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.
  • τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφοράς 2010 έως 2013.
  • τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.

2. Προσυμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2022, εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι κωδικοί με ποσά βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών.

Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον υποκείμενο στον φόρο.

Οι προθεσμίες των δηλώσεων

α) Οι Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς, για τα πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ’ ή Β΄ κατηγορίας αντίστοιχα.

β) Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (έντυπα Φ4 & Φ5) υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 26η του επόμενου μήνα της συναλλαγής.

Πότε και πώς πληρώνετε τον Φ.Π.Α.

1. Αν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι χρεωστικό:

Η πληρωμή του φόρου γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής της δήλωσης.

Αν ο φόρος είναι πάνω από 100 ευρώ, έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε το ποσό σε δύο ισόποσες δόσεις αρκεί να συμπληρώσετε τον σχετικό κωδικό στη δήλωση Φ.Π.Α., εφόσον η δήλωση είναι εμπρόθεσμη.

Στην περίπτωση αυτή, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης είναι η τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από τον μήνα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α..

2. Αν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι πιστωτικό:

Αν το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι πιστωτικό έχετε δύο επιλογές:

  • είτε να μεταφέρετε το πιστωτικό υπόλοιπο στη δήλωση Φ.Π.Α. της επόμενης περιόδου,
  • είτε να υποβάλλετε αίτηση επιστροφής.

Source link