ΔΥΠΑ: Κατάρτιση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης – Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα


Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων της νέας διαδικτυακής δράσης κατάρτισης με τίτλο «Προσωποποιημένη Επιμόρφωση με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης». 

Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε κάθε ωφελούμενο του προγράμματος, θα αποσταλεί άμεσα από τη ΔΥΠΑ ενημερωτικό email για την οριστική επιλογή του και για τα επόμενα βήματα σχετικά με την εγγραφή του στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων.

Η πιλοτική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στοχεύει στην παροχή προσωποποιημένων διαδικτυακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που η συνολική τους διάρκεια θα κυμαίνεται από 100 έως 250 ώρες.

Πώς θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι της δράσης θα κληθούν αρχικά, να συμπληρώσουν εξειδικευμένα ερωτηματολόγια τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστεί το ΕΚΠΑ μέσω μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αναδείξει τα προσωποποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα κληθεί στη συνέχεια κάθε ωφελούμενος να παρακολουθήσει, ενώ το περιεχόμενό τους θα αποτελείται από μαθήματα και διδακτικές ενότητες που θα έχουν άμεση συνάρτηση με το προσωπικό τους προφίλ.

Source link