Εμπορικά ενοίκια: Πώς διαμορφώθηκαν ανά περιοχή το 2023 – Αυξημένα σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα


Μείζον ζήτημα προβληματισμού αποτελεί για τις εμπορικές επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητο, το ζήτημα των ενοικίων, κυρίως στην περιοχή της Αττικής όπου το 2023 καταγράφηκε άνοδος που προσεγγίζει το 19%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου του 2023 που παρουσιάστηκε από το ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ, το 61% των επιχειρήσεων στεγάζονται σε μισθωμένο ακίνητο, το 36% σε ιδιόκτητο ενώ το 2% σε ακίνητο στο οποίο το ένα μέρος είναι μισθωμένο και το άλλο ιδιόκτητο. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια εμφανίζεται μειωμένο το ποσοστό των επιχειρήσεων που μισθώνουν ακίνητο και αντίθετα ενισχυμένο εκείνο όσων έχουν ιδιόκτητο, στοιχείο που όπως επισημαίνεται, είναι ενδεικτικό της τάσης των επιχειρηματιών του κλάδου για απόκτηση ιδιόκτητης στέγης. Και αυτό συμβαίνει, είτε για να περιορίσουν τα τακτικά λειτουργικά κόστη της επιχείρησης, είτε για να επενδύσουν με ασφάλεια καθώς όπως αποδείχθηκε σε προηγούμενες Εκθέσεις όσοι έχουν ιδιόκτητο ακίνητο επιβιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό.

Στην Αττική, το μέσο μηνιαίο μίσθωμα το α΄ εξάμηνο του 2023, ενισχύθηκε στα 938 ευρώ, έναντι 790 ευρώ το αντίστοιχο του 2022, καταγράφοντας μεταβολή που προσεγγίζει το 19%. Από την άλλη πλευρά, στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, παρότι οι τιμές των ακινήτων καταγράφονται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, παρατηρείται αύξηση στο μέσο μηνιαίο μίσθωμα, από 613 ευρώ, το 2022, σε 682 ευρώ, το 2023.

Διαφορετική είναι εικόνα που φαίνεται να καταγράφεται στην Κεντρική Ελλάδα και στα Νησιά Αιγαίου και στην Κρήτη, περιοχές στις οποίες φαίνεται να παρατηρείται κανονικοποίηση των μισθωμάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στην Κεντρική Ελλάδα εμφανίζεται μείωση κατά 10%, από 778 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2023 στα 701 ευρώ το αντίστοιχο του 2023.

Στα Νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη το μέσο μηνιαίο μίσθωμα φαίνεται να καταγράφει οριακή πτώση, συγκριτικά με το 2022 καθώς διαμορφώνεται στα 714 ευρώ, το 2023 έναντι 728 ευρώ το 2022.

Source link