Πλημμύρες: Μέχρι τις 15/4 η υποβολή δικαιολογητικών όσων έχουν μεταβολές περιουσιακής κατάστασης


Μέχρι τις 15 Απριλίου 2024 θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών όσων έχουν μεταβολές περιουσιακής κατάστασης για την πρώτη αρωγή για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.

Ειδικότερα, όσον αφορά την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, αλλά και την αποζημίωση οικοσκευής, υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται κατόπιν διασταυρώσεων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, δύναται να αναζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με σχετική αίτηση που φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση protiarogi@civilprotection.gr.

Ειδικά στις περιπτώσεις τροποποίησης των στοιχείων περιουσιακής κατάστασης, όπως ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους, η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχων και διασταυρώσεων με τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν την τροποποίηση.

Για τον σκοπό αυτό οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protiarogi@civilprotection.gr ως τις 15 Απριλίου 2024.

Source link