Σχεδόν 1 στις 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις «βλέπει» ανατιμήσεις το α΄ εξάμηνο του 2024


Παρότι με χαμηλότερο ρυθμό, το πληθωριστικό κύμα φαίνεται πως συνεχίζεται και το α΄ εξάμηνο του 2024 καθώς σε ποσοστό 24,7% οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «βλέπουν» νέες ανατιμήσεις, την ίδια στιγμή που μόλις το 3% σκοπεύει να μειώσει τις τιμές του.

Όπως προκύπτει από την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το προηγούμενο εξάμηνο (β’ του 2023) το ποσοστό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιχειρήσεων που είχε δηλώσει ότι αύξησε τις τιμές του έφτασε το 33,2%. Μεσοσταθμικά, οι αυξήσεις αυτές ήταν της τάξεως του 3,9%. Σε κλαδικό επίπεδο, μικρότερα ποσοστά επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές τους καταγράφηκαν στους τομείς των υπηρεσιών (26,4%) και της μεταποίησης (32,4%), σε σχέση με τις εμπορικές επιχειρήσεις (40,7%). Αν και το συνολικό ποσοστό των επιχειρήσεων ήταν μειωμένο σε σχέση με τις τρεις αντίστοιχες προηγούμενες έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, εντούτοις παραμένει εξαιρετικά υψηλό, όπως διαπιστώνει και η έρευνα. Το 6,7% εξ αυτών, αντίστοιχα την ίδια περίοδο, δήλωσε ότι μείωσε τις τιμές ενώ το 58,6% ότι τις διατήρησε σταθερές. Σημειώνεται ότι ιστορικό ρεκόρ στις επιχειρήσεις που αύξησαν τις τιμές είχε καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2022 με το ποσοστό τους να ανέρχεται τότε, στο 59,2%.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για το α’ εξάμηνο του 2024, το 24,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τις τιμές του, έναντι μόλις 3% που δήλωσε ότι θα τις μειώσει. Από τα επιμέρους στοιχεία, σχεδόν 1 στις 3 (30,8%) εμπορικές επιχειρήσεις εκτιμά, ότι θα αυξήσει τις τιμές της, και το ίδιο εκτιμά περίπου 1 στις 5 στους τομείς της μεταποίησης (20,5%) και των υπηρεσιών (21,3%).

Την ίδια στιγμή, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν. Μία στις 2 επιχειρήσεις δήλωσε ότι έχει μηδενικά ρευστά διαθέσιμα (25,5%) ή διαθέσιμα που επαρκούν το πολύ για έναν μήνα (25,1%). Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες-ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παραμένει ακόμα ιδιαίτερα υψηλό, στο 30,6%. Επιπλέον οι επιπτώσεις από το πληθωριστικό κύμα των τελευταίων δύο περίπου ετών είναι εμφανείς στην αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, το οποίο με βάση τα ευρήματα της έρευνας έχει αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 35%.

Source link